Eksperci

Anna Gołygowska

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 16:12

Anna Gołygowska - EKSPERT Absolwentka Polityki i zarządzania oświatą UW. Od 2006r. dyrektor miejskiej szkoły podstawowej, będącej miejscem codziennej nauki dla 700 uczniów, pracy dla 105 pracowników i doświadczeń ze szkołą dla ok. 1400 rodziców oraz dużego kręgu instytucji, stowarzyszeń i fundacji.
W Projekcie pracuję nad opracowaniem studiów przypadku przekazując zebrane i własne doświadczenia z zakresu wszystkich reprezentowanych w nim modułów. W przywództwie interesuje mnie aspekt efektywności. Napędzającym mnie do działania powodem jest pewien niedosyt. Chęć urealniania marzeń, a nie tylko stawianie czoła rzeczywistości.

Maria Makowska

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 16:11

Maria Makowska - EKSPERT Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Trenerka umiejętności społecznych, w szczególności z zakresu planowania własnego rozwoju, przywództwa, pracy zespołowej. Od 8 lat związana ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów gdzie koordynuje programy rozwojowe dla liderów społecznych i politycznych.

Rafał Otręba

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 16:09

Rafał Otręba - EKSPERT Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Jego dociekania badawcze, pogłębione w rozprawie doktorskiej oraz publikacjach naukowych, związane są z zarządzaniem organizacją szkolną, w szczególności zarządzaniem strategicznym. W 2007 roku był członkiem pilotażowego projektu „Egzamin gimnazjalny z języka obcego”. W latach 2008 - 2010 prowadził zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu z zakresu zarządzania strategicznego w placówkach oświatowych. Jest ekspertem z listy MEN w sprawach awansu zawodowego nauczycieli. Szkoli dyrektorów szkół w zakresie ewaluacji wewnętrznej; prowadzi kursy dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka niemieckiego.