Eksperci

Grażyna Bartkowiak

EKSPERTKA

Dr hab. nauk humanistycznych Akademii, jest specjalistą w zakresie psychologii zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Problematyką   zarządzania w służbie zdrowia i  komunikacji interpersonalnej zajmuje się od kilkunastu lat. Jest autorką dwunastu  książek i ponad  dwustu artykułów, z których przeważająca część poświęcona jest psychologii zarządzania, problematyce zarządzania zasobami ludzkimi, etycznym aspektom   zarządzania, kompetencjom kierowniczym, procesom komunikacji w organizacji, wdrażaniu zmian w organizacji, motywowaniu do efektywnej pracy, a także problematyce uczenia się i zarządzania wiedzą w organizacji. Od kilkunastu lat kieruje projektami badawczymi realizowanymi w ramach  grantów ministerialnych,  międzyuczelnianych projektów prowadzonych przez środowisko akademickie i środowisko praktyków gospodarczych. Zdobywała doświadczenia w ośrodkach akademickich,  przemysłowych i  zakładach opieki zdrowotnej,  w Stanach Zjednoczonych, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Poza pracą dydaktyczną, szkoleniową i naukowo badawczą prowadzi zaangażowaną działalność konsultingową jako kierownik i współtwórca szeregu konsultingowych programów w zakresie optymalizowania zarządzania zasobami ludzkimi w zróżnicowanych formach i typach organizacji,  weryfikując w  praktyce posiadaną wiedzę. Jako uczestnik i prelegent konferencji międzynarodowych publikuje swoje opracowania zagranicą.

Tomasz Kołodziejczyk

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 16:17

Tomasz Kołodziejczyk

EKSPERT

Socjolog, trener treningu interpersonalnego PTP, współautor programów profilaktyczno-wychowawczych „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na agresję”. Od wielu lat współpracuje ze szkołami wspierając je w tworzeniu całościowych programów wychowawczych a także dotyczących profilaktyki uzależnień czy przemocy. Konsultuje społeczności szkolne, dyrektorów i nauczycieli w sprawach związanymi z problemami wychowawczymi, trudnościami w relacjach nauczyciel-uczeń  (np. trudnościami  z utrzymaniem dyscypliny w klasie) czy uzależnieniami.  Zajmuje się także coachingiem nauczycielskim.

Beata Jałocha

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 16:14

Beata Jałocha - EKSPERT jest pracownikiem naukowym i wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zarządzania w sektorze publicznym, zarządzania projektami, projektyzacji społeczeństwa.