Eksperci

Monika Kaczmarek-Śliwińska

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 15:37

Monika Kaczmarek- Śliwińska - EKSPERT Adiunkt Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej. Z obszarem komunikacji społecznej w sposób naukowy i praktyczny związana od 1996 roku. Prowadzi działalność doradczo-szkoleniową, jest trenerem w obszarze komunikacji społecznej. Autorka ponad 80. publikacji nt. komunikowania się i public relations oraz dwóch monografii – „Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników” (Koszalin 2013) i „Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci” (Koszalin 2010). W pracy naukowej koncentruje się na etyce PR, kryzysowym PR, Internet PR i politycznym PR. Prowadzi działalność badawczą w obszarze komunikowania się różnych podmiotów przestrzeni publicznej, w tym placówek edukacyjnych. Wpisana na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej. Od lipca 2010 roku zasiada w Radzie Etyki Public Relations, a także jest członkinią Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relations. Laureatka nagrody PRotony 2013 oraz finalistka Lwów PR 2013 www.monikakaczmarek-sliwinska.pl

Beata Szynalska-Skarżyńska

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 15:24

Beata Szynalska-Skarżyńska - EKSPERT Psycholog od 1988, wydz. Pedagogiki i Psychologii, UŚ Katowice; studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, AWF Katowice 1996; studia podyplomowe z  zakresu nauk o rodzinie ATK Warszawa 1998, edukator Nowej Szkoły 2001, nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny ds. wychowania WOM Katowice 1996 – 2002, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji 2012. Od 1994 prowadzę szkolenia na terenie całego kraju z nauczycielami.  Pracowałam w wielu firmach edukacyjnych m. in.: EKO-TUR w Warszawie, Librus Katowice,  AKTIN Sosnowiec, Kreatywna Edukacja Katowice, Oświata Katowice, Pro Educo Katowice, Centrum Szkoleniowe A – Z Legionowo. Prowadzę zajęcia z zakresu umiejętności psychologicznych nauczycieli, prowadzę grupy superwizyjne dla nauczycieli, szkolenia umiejętności dydaktycznych – kreatywne nauczanie, dostosowanie wymagań edukacyjnych, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem trudnym, agresywnym, niedostosowanym,  zajęcia z arteterapii. Pracuję również w szkole, aby mieć kontakt z uczniami - prowadzę zajęcia i wiem, że dzisiejszy uczeń potrzebuje nowej szkoły, dostosowanej do aktualnej rzeczywistości. Zainteresowałam się projektem, bo wierzę, że tylko szkoła zarządzana przez dyrektora - skutecznego przywódcę może tym oczekiwaniom sprostać.

Jarosław Durszewicz

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 15:21

Jarosław Durszewicz

EKSPERT, TRENER

Nauczyciel, 7 lat na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w zespole z przedszkolem, 9 lat na stanowisku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy w zespole z Bydgoskim Gimnazjum Klasycznym. Autor innowacji i eksperymentu pedagogicznego realizowanego wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Od roku 2009 członek zespołu i trener w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego  i oceny jakości pracy szkoły”. Doktorant w  Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.