Eksperci

Aleksandra Mikulska

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 16:07

Aleksandra Mikulska - EKSPERT

• doświadczony dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. J. Piłsudskiego z klasami integracyjnymi
• absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty oraz Akademii Przywództwa Liderów Oświaty
• w swojej szkole od lat stosuję nowoczesne metody nauczania i zarządzania czego efektem są sukcesy uczniów- oprócz wyników nauczania ( wbrew powszechnej opinii o możliwościach uczniów z niepełnosprawnościami)-  zawsze w wysokich staninach (7,8,9), osiągnięcia uczniów w konkursach (również międzynarodowych- np. II miejsce w światowych eliminacjach konkursu Odyseja Umysłu w USA), a także ciągły rozwój palcówki (co roku otwieramy nowe klasy)
• dzięki wprowadzeniu partycypacyjnego modelu zarządzania opartego na wspólnie ze wszystkimi podmiotami społeczności szkolnej wypracowanymi wartościami, wizji i misji wdrożyłam wiele zmian (m.in. ocenianie kształtujące, obserwacje koleżeńskie, coaching nauczycielski i rówieśniczy, nowatorski w skali kraju projekt nauczania dzieci z Zespołem Downa w szkole ogólnodostępnej)
• dzielę się dobrymi praktykami – zwłaszcza z zakresu wdrażania zmian podczas ogólnopolskich spotkań oświatowych (np. kongresów OSKKO)
• jestem dyrektorem- konsultantem i mentorem w kursach internetowych Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty
• uczestniczyłam w  projektach unijnych (np. projekcie systemowym realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- w charakterze eksperta oraz dyrektora szkoły pilotażowej

Barbara Łatka

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 16:04

Barbara Łatka - EKSPERT Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny  w Krakowie (specjalność prawo gospodarcze), studia magisterskie na kierunku filologia polska, Uniwersytet Jagielloński. Obecnie dyrektor niepublicznej placówki oświatowej akredytowanej w zakresie szkoleń językowych, zawodowych i ogólnorozwojowych przez Śląskiego Kuratora Oświaty i agencji zatrudnienia. Wykładowca przedmiotów ekonomicznych, prawa gospodarczego, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, trener i coach biznesu. Udział w realizacji projektów finansowanych przez EFS i Komisję Europejską. Autorka skryptów z zakresu biznesu oraz programów nauczania szkoleń biznesowych, zawodowych i umiejętności miękkich.

Roksana Ulatowska

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 16:01

Roksana Ulatowska - EKSPERT Psycholog, doktor zarządzania. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kreatywności i jej ograniczeń. Autorka narzędzia do diagnozy inhibitorów kreatywności, artykułów z dziedziny twórczego myślenia i przemysłów kreatywnych. Zawodowo zajmuje się prowadzaniem badań, szkoleniami, prowadzi także zajęcia z psychologii  zarządzania ludźmi. Kierowała wieloma projektami badawczymi, w tym międzynarodowymi