Piotr Tałan 

EKSPERT, TRENER

Nauczyciel fizyki i dyrektor szkoły, trener i ekspert w projektach MEN z zakresu podstawy programowej, sprawowania nadzoru pedagogicznego i wspomagania szkół.  Autor publikacji w dziedzinie edukacji. Członek grup i stowarzyszeń edukacyjnych takich jak OSKKO, PSK, SupelberfrzyRP.  Autor i realizator szkoleń dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników organu nadzoru.