Marzena Siejewicz  

TRENERKA

Nauczycielka języka polskiego. 8 lat doradca metodyczny języka polskiego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Lublinie, konsultantka i koordynatorka zespołu sprawdzającego egzamin gimnazjalny, 15 lat dyrektorka -  najpierw dużego gimnazjum (38 oddziałów), później zespołu szkół ponadgimnazjalnych, edukatorka (absolwentka inisterialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener (tytuł potwierdzony doskonaleniem umiejętności trenerskich), studia podyplomowe w zakresie nadzoru i  ewaluacji  specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD (studia podyplomowe w zakresie pomiaru dydaktycznego i egzaminowania oraz wiosenne szkoły EWD), pedagog (studia podyplomowe z pedagogiki), ekspert w zakresie systemowego zarzadzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej w oświacie, konsultant ds. normy ISO), Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji 2012.

Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Od roku 2009 członek zespołu i trener w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły".