Liderzy

Materiały dla Liderów

-

Zostały udostępnione na platformie: doskonaleniewsieci.pl

Zachęcamy do lektury!


 

Przedstawiamy Liderów w projekcie:

Obszar

Lider

I

PRZYWÓDZTWO W SZKOLE/PLACÓWCE

mgr Jarosław Kordziński

mgr Wiesław Włodarski

mgr Jacek Rudnik

II

ZARZĄDZANIE UCZENIEM SIĘ

dr Roman Dorczak

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

dr Jakub Kołodziejczyk

dr Jacek Strzemieczny

mgr Dorota Obidniak

III

POLITYKA OŚWIATOWA – DYREKTOR JAKO LIDER W ŚRODOWISKU LOKALNYM SZKOŁY/PLACÓWKI

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

mgr Iwona Sobka

IV

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

mgr Andrzej Pery

mgr inż. Elżbieta Walkowiak

mgr Ewa Dudek

mgr Ryszard Sikora

V

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM, PRAWNYM i EKONOMICZNYM

mgr Szymon Więsław

dr Antoni Jeżowski

mgr Andrzej Jasiński

mgr Emilia Kowalczyk- Rumak

VI

ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM ZAWODOWYM

mgr Katarzyna Czayka- Chełmińska

mgr Przemysław Wantuch

dr hab. Jan Fazlagić

VII

PRZYWÓDZTWO W PRAKTYCE – STUDIA PRZYPADKÓW

mgr Kinga Baranowska