Eksperci

Materiały dla Ekspertów

-

Zostały udostępnione na platformie: doskonaleniewsieci.pl

Zachęcamy do lektury!


 

Przedstawiamy Ekspertów w projekcie:

 

Obszar

Ekspert

I

   PRZYWÓDZTWO W

   SZKOLE/PLACÓWCE

   dr hab. Jerzy Rosiński

   mgr Piotr Tałan

   mgr Joanna Jasiak

   mgr Jarosław Durszewicz

II

   ZARZĄDZANIE UCZENIEM

   SIĘ

   dr Roman Batko

   mgr Beata Szynalska-

   Skarżyńska

   mgr Beata Domerecka

   mgr Marzena Siejewicz

   mgr Magdalena Swat Pawlicka

III

 

   POLITYKA OŚWIATOWA –

   DYREKTOR JAKO LIDER

   W ŚRODOWISKU

   LOKALNYM SZKOŁY

   / PLACÓWKI


   dr Monika Kaczmarek-

   Śliwińska

   mgr Monika Sztolpa

   dr Agnieszka Szczudlińska -

   Kanoś

   dr Krzysztof Stachura

IV

   ZARZĄDZANIE

   ZASOBAMI

   LUDZKIMI

   prof. dr hab. Grażyna

   Bartkowiak

   dr Roksana Ulatowska

   mgr Barbara Łatka

   dr Wiesław Poleszak

   mgr Tomasz Kołodziejczyk

V

 

   ZARZĄDZANIE

   STRATEGICZNE

   W KONTEKŚCIE

   SPOŁECZNYM,

   PRAWNYM I

   EKONOMICZNYM


   dr Grzegorz Baran

   mgr Aleksandra Mikulska

   mgr Janusz Gancarczyk

   dr Rafał Otręba

   mgr Krzysztof Grynienko

VI

   ZARZĄDZANIE WŁASNYM

   ROZWOJEM

   ZAWODOWYM

   dr Anna Dyląg

   mgr Ewa Stoecker

   mgr Maria Makowska

   mgr Kamila Lachowicz

VII

 

   PRZYWÓDZTWO

   W PRAKTYCE –

   STUDIA PRZYPADKÓW


   mgr Anna Gołygowska

   dr Beata Jałocha