Trenerzy

Dorota Kulesza

TRENERKA 

Polonistka, edukatorka, arteterapeutka, pedagog twórczości, superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (pełni funkcję sekretarza Zarządu PSK). Od 2001 r. dyrektorka Niepublicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice), trenerka w projektach "Nadzór pedagogiczny" i "Przywództwo" (Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Była ekspertką w projektach: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” (MEN), „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (ORE).

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii pozytywnej i jej zastosowania w edukacji, wyzwalania aktywności twórczej uczniów (choć nie tylko), budowania klimatu dla rozwoju kreatywności, wpływu biografii na kształtowanie postawy twórczej, twórczości codziennej, metody projektu i arteterapii.Prowadzi treningi twórczości dla uczniów i dorosłych. 

Mieszka w Niepołomicach, matka dwóch córek, kocha swoją szkołę, książki w każdej ilości, poezję księdza Jana Twardowskiego, katedry gotyckie, góry i kolekcjonuje biedronki.

Trenerzy

Strona 3 z 3