Trenerzy

Laura Piotrowska

Napisała środa, 03 września 2014 09:00

Laura Piotrowska

TRENERKA

Absolwentka wydziału historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim.  Nauczycielka  dyplomowana historii i wos. Pomysłodawczyni utworzenia w Poznaniu pierwszego przedszkola waldorfskiego. Członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO) oraz Stowarzyszenia Edukacyjnego Wolna Szkoła Waldorfska. 

Ukończyła szkolenia trenerskie I i II stopnia  prowadzone przez  Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) i  Wszechnicę  Jagiellońską oraz roczną szkołę coachingu w ramach projektu „Narzędzia Coachingowe dla Kadr Oświaty”.  

Od 2000 roku trenerka programu „Szkoła Ucząca Się” realizowanego  przez   Fundację  Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych na temat oceniania kształtującego, metody projektu, współpracy w zespołach nauczycielskich, koncepcji pracy szkoły, autoewaluacji i procedur wprowadzania zmiany.  Od 2009 roku w programie  Nadzór Pedagogiczny -System Ewaluacji Oświaty (NPSEO) realizowanym  przez Uniwersytet Jagielloński przygotowuje pracowników kuratoriów oświaty do prowadzenia ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek.  Współpracowała  z ORE w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (ORE)” prowadząc szkolenia   dla kandydatów na szkolnych organizatorów rozwoju oświaty (SORE) oraz jako ekspert w realizacji ofert szkoleniowych.  Od 2012 roku jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Liderów Oświaty (SPLO) prowadzonych przez CEO we współpracy z Collegium Civitas w Warszawie.  

W pedagogice interesują ją czynniki zapewniające uczniom optymalne możliwości uczenia się na wielu różnych poziomach (zorganizowane środowiska ucznia się).  

W czasie poza-szkoleniowym uprawia  sporty: kajaki w lecie, narty w zimie, a całorocznie jogę i nordic walking.  Uwielbia  jeziora w północno – zachodniej Polsce, sale kinowe i czytanie książek  w czasie podróży pociągami. W chwilach wolnych przygotowuje wegetariańskie dania. 

Maciej Śliwa

Napisała środa, 03 września 2014 08:58

Maciej Śliwa

TRENER

Historyk, od ponad 20 lat nauczyciel w liceum i gimnazjum (historia, wos, podstawy przedsiębiorczości), pracownik Instytutu Spraw Publicznych UJ. W latach 1998-2002 zastępca prezydenta miasta Zabrze, w tym zarządzający sprawami oświatowymi. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych, m.in.: trener praw człowieka Amnesty International (opiekun Szkolnej Grupy nr 1 AI przy ZSO nr 12 w Zabrzu), trener Stowarzyszenia „Ekspedycja w głąb kultury”, sędzia Polskiej Federacji Scrabble, członek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Od 2010 roku trener w „Programie wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.

Napisała środa, 03 września 2014 08:49

Agnieszka Arkusińska

TRENERKA

Specjalista ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad 20 lat pracowała w szkole (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie), dyrektorka gimnazjum, doradczyni metodyczna w zakresie historii i wos-u, trenerka z 15.letnim stażem. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów, jest także mentorką na kursach internetowych.

Od roku 2009 członkini zespołu i trenerka w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”, który jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Uniwersytet Jagielloński i Erę Ewaluacji. 

Od roku 2012 prowadzi szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Od 2014 r. trenerka w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek” realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński i Ośrodek Rozwoju Edukacji.