Trenerzy

Justyna Franczak

Napisała środa, 03 września 2014 09:09

Justyna Franczak

TRENERKA

Nauczycielka biologii oraz liderka WDN w Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego w Katowicach. Trenerka, mentorka oraz kierowniczka kursów internetowych Centrum Edukacji Obywatelskiej. Trenerka konsultantka Grupy Trampolina. Członkini zespołu projektu i trenerka w Programie Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości pracy Szkoły.

Specjalizuje się w tematyce związanej z ocenianiem kształtującym i podnoszeniem jakości pracy szkół oraz analizą wyników egzaminów z wykorzystaniem edukacyjnej wartości dodanej. Współpracując z Erą Ewaluacji prowadziła szkolenia dla dyrektorów szkół dotyczące ewaluacji wewnętrznej oraz szkolenia dla nauczycieli - „Nauczyciel Badacz”. Pracowała przy tworzeniu i wdrażaniu wielu programów i projektów edukacyjnych, na przykład: „Szkoła Ucząca Się”, „Orange dla Ziemi”, „Aktywni z Natury”, „Szkoły Jagiellońskie”, „Szkoła z Klasą”, „Akademia Uczniowska”, ”Cyfrowa Szkoła” i „Aktywna Edukacja”.

W pracy z uczniami skupia się na wykorzystaniu podczas lekcji różnych poziomów nauki przez odkrywanie oraz projektu edukacyjnego. W ramach przedsięwzięcia Intel Przyszłym Naukowcom była konsultantką merytoryczną podręczników dla trenerów i uczestników oraz prowadziła warsztaty treningowe dotyczące wykorzystania metody naukowej w procesie uczenia.

Mieszka w Bytomiu. Kiedy nadchodzą wakacje niespecjalnie je planuje – pakuje się i spontanicznie wyjeżdża w miejsca mniej lub bardziej odległe. Lubi podróżować szlakami opisywanymi na blogach, poznawać ludzi i historię odwiedzanych miejsc oraz smakować lokalne potrawy.

 

Janina Stojak

Napisała środa, 03 września 2014 09:07

Janina Stojak

TRENERKA

Z wykształcenia  jestem politolożką i historyczką (Uniwersytet Śląski), z wyboru – nauczycielką (szkoła podstawowa, potem gimnazjum, następnie liceum ogólnokształcace (wszystkie  szkoły, w których uczyłam były w Zabrzu), a z zamiłowania zajmuję się, w tej chwili, szeroko pojętym kształceniem dorosłych.

Ewolucja mojej drogi zawodowej wynika z chęci własnego rozwoju, różnorodności zagadnień towarzyszących procesom uczenia się dzieci i dorosłych oraz  z coraz to nowych możliwości pojawiających się w polskiej edukacji.

Aktualnie pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej w programach Szkoły Uczącej Się (Warszawa) oraz w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w projektach "Nadzór pedagogiczny" i "Przywództwo" (Kraków) godząc obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym (Zabrze) i przyjemnościami pozazawodowymi  (gdzie się da).

Motto życiowe, o którym lubię pamiętać zaczerpnęłam od Kartezjusza: „Wystarczy polubić swoją pracę i do końca życia nie trzeba pracować”

Jarosław Pietrzak

Napisała środa, 03 września 2014 09:03

Jarosław Pietrzak

TRENER

Starszy specjalista ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel z 30 letnim i trener z 15 letnim stażem. Ukończył Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. ". Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów a także jest  mentorem w kursach internetowych. 

Od roku 2009 członek zespołu i trener w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego  i oceny jakości pracy szkoły” realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji. 

Od roku 2012 prowadzi szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół w ramach projektu: "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Od 2014 r. trener w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek” realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. 

Strona 1 z 3