Pilotaż

Kursy dla doświadczonych

Napisane przez sobota, 02 sierpnia 2014 09:37

Kursy dla doświadczonych

Zjazdy

1.    WARSZAWA I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny - Zarządzanie jakością kształcenia:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 30.09-02.10.2014 oraz 06-08.11.2014
•    Dyrektorzy w I kadencji – 03-04.10.2014 oraz 13-14.11. 2014
b)  Obszar tematyczny - Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, ekonomicznym i społecznym:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 23-25.10.2014 oraz 12-13.12.2014
•    Dyrektorzy w I kadencji – 16-18.10.2014 oraz 05-06.12.2014

2.    KRAKÓW I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny – Przywództwo w szkole/placówce:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 06-07.10.2014 oraz 21.11.2014
•    Dyrektorzy w I kadencji – 10-11.10.2014 oraz 09-10.01.2015

3.    GDAŃSK I OKOLICE
b)  Obszar tematyczny – Zarządzanie zasobami ludzkimi:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 03-04.10.2014 oraz 10-11.12.2014
•    Dyrektorzy w I kadencji – 23-25.10.2014 oraz 16-17.01.2015

4.    WROCŁAW I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny – Polityka oświatowa - dyrektor jako lider środowiska:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 17-18.10.2014 oraz 12.12.2014
•    Dyrektorzy w I kadencji – 24-25.10.2014 oraz 15.12.2014

5.    POZNAŃ I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny – Zarządzanie własnym rozwojem:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 06-07.11.2014 oraz 16-17.01.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji – 20-21.10.2014 oraz 08-09.12.2014

Uwaga:
 Terminy szkoleń są terminami wstępnymi i mogą ulec zmianie. O każdej zamianie dyrektorzy wybrani do udziału w szkoleniu zostaną poinformowani najpóźniej na 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.

Kursy dla początkujących

Napisane przez sobota, 02 sierpnia 2014 09:36

Kursy dla początkujących

Zjazdy

1.    WARSZAWA I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny — Zarządzanie jakością kształcenia:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
14–16.12.2014 oraz 11–13.02.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 5–6.12.2014 oraz 13–14.03.2015
b)  Obszar tematyczny — Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, ekonomicznym i społecznym:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
4–6.02.2015 oraz 9–10.03.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 8–10.02.2015 oraz 11–12.03.2015

2.    KRAKÓW I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny — Przywództwo w szkole/placówce:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
12–13.01.2015 oraz 19.03.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 9–10.01.2015 oraz 20–21.03.2015

3.    GDAŃSK I OKOLICE
b)  Obszar tematyczny — Zarządzanie zasobami ludzkimi:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
20-21.01.2015 oraz 26-27.02.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 22–24.01.2015 oraz 6–7.03.2015

4.    WROCŁAW I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny — Polityka oświatowa – dyrektor jako lider środowiska:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
14–15.01.2015 oraz 20.02.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 18–19.02.2015 oraz 18.03.2015

5.    POZNAŃ I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny — Zarządzanie własnym rozwojem:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
26–27.01.2015 oraz 2 – 3.03.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 28–29.01.2015 oraz 4 – 5.03.2015

Uwaga:
 Terminy szkoleń są terminami wstępnymi i mogą ulec zmianie. O każdej zamianie dyrektorzy wybrani do udziału w szkoleniu zostaną poinformowani najpóźniej na 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.

Strona 1 z 2