Liderzy

Przemysław Wantuch

LIDER 

Absolwent Politechniki Poznańskiej, nauczyciel fizyki, matematyki, informatyki, dyrektor szkół różnych typów, dyrektor Wydziału Edukacji w powiecie, ekspert Związku Powiatów Polskich. Opracował  metodologię wyznaczania wartości wag w algorytmie podziału subwencji oświatowej.  Pełni funkcję eksperta ORE w projekcie dotyczącym doskonalenia strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym. Recenzował opracowania dotyczące strategii oświatowych samorządów. Prowadził zajęcia z doradztwa oświatowego na Wydziale Studiów edukacyjnych UAM Poznań (2004-2007). Jest autorem  badań dotyczących monitorowania pracy szkół na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego (2012) i prelegentem na wielu konferencjach realizowanych przez i na zlecenie ORE.

Ryszard Sikora  

LIDER

Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSKKO, konsultant projektów aktów prawnych wydawanych przez MEN. Uczestnik programów TERM IAE , TEMPUS, KREATOR. Od 2008 ekspert w programach i projektach systemowych realizowanych przez MEN i ORE dot. nadzoru pedagogicznego, wdrażania podstawy programowej oraz wspomagania szkół. Edukator kadry kierowniczej oświaty, wykładowca z zakresu prawa oświatowego i organizacji pracy szkoły - współpracownik wielu ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli i UJ. Autor poradników dla dyrektorów szkół dot. spraw kadrowych i organizacji pracy szkół oraz wielu artykułów dot. spraw oświatowych publikowanych w czasopismach oświatowych.

Roman Dorczak

LIDER

Koordynator Projektu, Zastępca Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych UJ do spraw dydaktycznych od 2010 roku. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania w Edukacji. Magister psychologii i doktor nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzanie. Stypendysta Farmington Institute w Manchester-Harris College, Oxford University w roku 1995. W latach 2008-2012 Kierownik Studium Pedagogicznego PWSZ w Oświęcimiu. Od początku lat 90 –tych uczestniczył w licznych projektach i programach zajmujących się reformą edukacyjną, m in: Międzynarodowy Projekt TEMPUS „Developing schools for democracy in Europe" ; program TERM „Trans European Reform of Management";  „Szkoły Jagiellońskie"; Międzynarodowy projekt „Opening Minds"; Program Wzmocnienia Efektywności  Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkół".

Współtwórca i uczestnik Międzynarodowego Projektu  ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME "Leadership for Democratic Citizenship in European Schools"  realizowanego w latach 2011-2013 przez sześć europejskich ośrodków akademickich (Canterbury Christ Church University, University College Dublin, Oslo University, Murcia University, University of Konya, Jagiellonian University) zajmujących się kształceniem kadr kierowniczych oświaty.  W ramach programu opracowano nowatorski cykl kształcenia przywódców edukacyjnych. Cykl ten przeprowadzono trzykrotnie z udziałem 180 studentów studiów magisterskich i podyplomowych z wymienionych ośrodków akademickich. Współpracuje od lat z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) współorganizując wraz ze stowarzyszeniem wiele konferencji i kongresów poświęconych sprawom zarządzania w edukacji.

Wśród głównych przedmiotów prowadzonych w ramach pracy dydaktycznej wymienić można "Psychologię" i "Psychologię edukacji", "Zarządzanie w oświacie", "Zachowania organizacyjne", "Uczenie się dorosłych", "Kierowanie zmianą kultury organizacji".  Jest współtwórcą a od 2011 roku samodzielnie kierownikiem studiów podyplomowych "Zarządzanie w Oświacie" prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych UJ.

Specjalizuje się w nauce o zarządzaniu w edukacji. Do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: kultura organizacyjna instytucji edukacyjnych i jej transformacja, przywództwo edukacyjne, psychologiczne aspekty zarządzania w organizacjach publicznych, rozwój indywidualny w kontekście organizacji, współpraca instytucji edukacyjnych z innymi instytucjami służb publicznych oraz ewaluacja w edukacji. Ostatnio skupia się w badaniach na transformacji kultury organizacyjnej szkół oraz na zagadnieniach specyfiki zarządzania i przywództwa edukacyjnego.

 

Strona 1 z 5