Eksperci

Magdalena Swat – Pawlicka 

EKSPERTKA, TRENERKA

Nauczycielka języka polskiego w szkole gimnazjalnej i średniej. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka prowadząca warsztaty dla Rad Pedagogicznych i dyrektorów szkół z zakresu metodyki nauczania, w szczególności oceniania kształtującego oraz diagnozy i ewaluacji szkoły. Pracowała w zespole programu "PISA Polska" jako koder i członek zespołu tworzącego raport PISA 2009. Od marca 2010 roku była pracownikiem Instytutu Badań Edukacyjnych /marzec 2010 - grudzień 2010 - Pracownia Badań Dydaktyk Przedmiotowych, od stycznia 2011 Pracownia Narzędzi Dydaktycznych/. Z zamiłowania historyk literatury zajmujący się wyobraźnią tanatyczną współczesnych twórców. 

Piotr Tałan

Napisała środa, 03 września 2014 08:55

Piotr Tałan 

EKSPERT, TRENER

Nauczyciel fizyki i dyrektor szkoły, trener i ekspert w projektach MEN z zakresu podstawy programowej, sprawowania nadzoru pedagogicznego i wspomagania szkół.  Autor publikacji w dziedzinie edukacji. Członek grup i stowarzyszeń edukacyjnych takich jak OSKKO, PSK, SupelberfrzyRP.  Autor i realizator szkoleń dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników organu nadzoru. 

wtorek, 26 sierpnia 2014 10:41

Marzena Siejewicz  

TRENERKA

Nauczycielka języka polskiego. 8 lat doradca metodyczny języka polskiego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Lublinie, konsultantka i koordynatorka zespołu sprawdzającego egzamin gimnazjalny, 15 lat dyrektorka -  najpierw dużego gimnazjum (38 oddziałów), później zespołu szkół ponadgimnazjalnych, edukatorka (absolwentka inisterialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener (tytuł potwierdzony doskonaleniem umiejętności trenerskich), studia podyplomowe w zakresie nadzoru i  ewaluacji  specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD (studia podyplomowe w zakresie pomiaru dydaktycznego i egzaminowania oraz wiosenne szkoły EWD), pedagog (studia podyplomowe z pedagogiki), ekspert w zakresie systemowego zarzadzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej w oświacie, konsultant ds. normy ISO), Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji 2012.

Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Od roku 2009 członek zespołu i trener w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły".

Strona 1 z 8