Janina Stojak

TRENERKA

Z wykształcenia  jestem politolożką i historyczką (Uniwersytet Śląski), z wyboru – nauczycielką (szkoła podstawowa, potem gimnazjum, następnie liceum ogólnokształcace (wszystkie  szkoły, w których uczyłam były w Zabrzu), a z zamiłowania zajmuję się, w tej chwili, szeroko pojętym kształceniem dorosłych.

Ewolucja mojej drogi zawodowej wynika z chęci własnego rozwoju, różnorodności zagadnień towarzyszących procesom uczenia się dzieci i dorosłych oraz  z coraz to nowych możliwości pojawiających się w polskiej edukacji.

Aktualnie pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej w programach Szkoły Uczącej Się (Warszawa) oraz w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w projektach "Nadzór pedagogiczny" i "Przywództwo" (Kraków) godząc obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym (Zabrze) i przyjemnościami pozazawodowymi  (gdzie się da).

Motto życiowe, o którym lubię pamiętać zaczerpnęłam od Kartezjusza: „Wystarczy polubić swoją pracę i do końca życia nie trzeba pracować”