Kursy dla początkujących

Zjazdy

1.    WARSZAWA I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny — Zarządzanie jakością kształcenia:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
14–16.12.2014 oraz 11–13.02.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 5–6.12.2014 oraz 13–14.03.2015
b)  Obszar tematyczny — Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, ekonomicznym i społecznym:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
4–6.02.2015 oraz 9–10.03.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 8–10.02.2015 oraz 11–12.03.2015

2.    KRAKÓW I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny — Przywództwo w szkole/placówce:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
12–13.01.2015 oraz 19.03.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 9–10.01.2015 oraz 20–21.03.2015

3.    GDAŃSK I OKOLICE
b)  Obszar tematyczny — Zarządzanie zasobami ludzkimi:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
20-21.01.2015 oraz 26-27.02.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 22–24.01.2015 oraz 6–7.03.2015

4.    WROCŁAW I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny — Polityka oświatowa – dyrektor jako lider środowiska:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
14–15.01.2015 oraz 20.02.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 18–19.02.2015 oraz 18.03.2015

5.    POZNAŃ I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny — Zarządzanie własnym rozwojem:
•    Dyrektorzy doświadczeni — 
26–27.01.2015 oraz 2 – 3.03.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji — 28–29.01.2015 oraz 4 – 5.03.2015

Uwaga:
 Terminy szkoleń są terminami wstępnymi i mogą ulec zmianie. O każdej zamianie dyrektorzy wybrani do udziału w szkoleniu zostaną poinformowani najpóźniej na 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.

Aktualności