Kursy dla doświadczonych

Zjazdy

1.    WARSZAWA I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny - Zarządzanie jakością kształcenia:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 30.09-02.10.2014 oraz 06-08.11.2014
•    Dyrektorzy w I kadencji – 03-04.10.2014 oraz 13-14.11. 2014
b)  Obszar tematyczny - Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, ekonomicznym i społecznym:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 23-25.10.2014 oraz 12-13.12.2014
•    Dyrektorzy w I kadencji – 16-18.10.2014 oraz 05-06.12.2014

2.    KRAKÓW I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny – Przywództwo w szkole/placówce:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 06-07.10.2014 oraz 21.11.2014
•    Dyrektorzy w I kadencji – 10-11.10.2014 oraz 09-10.01.2015

3.    GDAŃSK I OKOLICE
b)  Obszar tematyczny – Zarządzanie zasobami ludzkimi:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 03-04.10.2014 oraz 10-11.12.2014
•    Dyrektorzy w I kadencji – 23-25.10.2014 oraz 16-17.01.2015

4.    WROCŁAW I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny – Polityka oświatowa - dyrektor jako lider środowiska:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 17-18.10.2014 oraz 12.12.2014
•    Dyrektorzy w I kadencji – 24-25.10.2014 oraz 15.12.2014

5.    POZNAŃ I OKOLICE
a)  Obszar tematyczny – Zarządzanie własnym rozwojem:
•    Dyrektorzy doświadczeni – 06-07.11.2014 oraz 16-17.01.2015
•    Dyrektorzy w I kadencji – 20-21.10.2014 oraz 08-09.12.2014

Uwaga:
 Terminy szkoleń są terminami wstępnymi i mogą ulec zmianie. O każdej zamianie dyrektorzy wybrani do udziału w szkoleniu zostaną poinformowani najpóźniej na 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.

Aktualności