Obszary

Wprowadzenie do obszaru I już wkrótce.

Trwają prace nad tym obszarem. Prosimy o cierpliwość i zapraszamy wkrótce.

Wprowadzenie do obszaru II

Przed współczesnymi środowiskami edukacyjnymi stoją nowe wyzwania, których nigdy dotąd nie doświadczaliśmy. Gwałtowny rozwój technologiczny, dynamiczny rozwój cywilizacyjny , zmiany kulturowe powodują, że współczesna szkoła potrzebuje kreatywnych, nastawionych na współpracę przywódców. W chaosie zmian, szybkości, z jaką one są narzucane szkołom oraz potrzeb i wymagań, które stawia przed dyrektorem współczesność, gubi się najważniejsze zadanie, dla którego szkoła została powołana - uczenie się uczniów. Choć stwierdzenie to wydaje się być oczywiste, to jednak dzisiejsza szkoła pełna jest znudzonych, nastawionych na „przetrwanie” uczniów. Najnowsze doniesienia badawcze pokazują, że środowiska szkolne muszą być skoncentrowane na uczniach jako głównych uczestnikach procesu, powinny zachęcać do aktywnego uczestnictwa w tym procesie i rozwijać w uczniach rozumienie własnych działań jako uczących się.

Służyć temu będą przygotowane przez nas moduły, skoncentrowane wokół kluczowych zagadnień: istoty uczenia się, osób uczących się w szkole oraz zarządzania procesem uczenia się.

Wprowadzenie do obszaru III 

Znajomość oraz efektywna współpraca wewnątrz i między- instytucjonalna jest podstawą dobrego funkcjonowania placówki w środowisku lokalnym, tym samym tworząc pozytywny wizerunek szkoły, a dyrektora umacniając w pozycji lidera. Nie ma mądrych i skutecznych liderów bez dogłębnej znajomości środowiska, w którym działają. Podstawą wszelkich oddziaływań społecznościowych (także w kontekście środowiska edukacji) jest wysoka refleksyjność i świadomość w zakresie kilku głównych obszarów:

  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
  • Nawiązywanie i utrzymywanie dobrej współpracy z zewnętrznymi aktorami społecznymi
  • Podejmowanie nowych inicjatyw służących rozwojowi szkoły i środowiska
  • Orientacja i ustalenie zasadwspółpracy z różnymi instytucjami publicznymi, pozarządowymi, edukacyjnymi
  • Pozyskiwanie oraz przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania systemu edukacyjnego
  • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły

Strona 1 z 2