Lista:

1. Koncentracja na wizji, wizja oparta na uczeniu, koncepcja pracy szkoły.

2. Świadomość otoczenia społecznego (kontekstu społecznego), pro-aktywne podejście do szkolnego środowiska.

3. Wdrażanie strategii przywództwa.

4. Świadomość organizacyjna.

5. Kierowanie zmianą.

6. Komunikatywność.

7. Widzenie helikopterowe.

 


Definicja:

1. Budowanie wizji oraz koncepcji pracy we współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w życie szkoły/placówki. Planowanie pracy w oparciu o wizję. Promowanie wizji w środowisku szkolnym i lokalnym.

2. Świadome i przemyślane podejmowanie działań w szkole i środowisku oraz współpracowanie z różnymi podmiotami przy ich realizacji z uwzględnieniem potrzeb szkoły/placówki i środowiska.

3. Planowe realizowanie celów organizacji zgodnie z systemem wartości, promowanie przywództwa partycypacyjnego, delegowanie uprawnień i dzielenie się odpowiedzialnością.

4. Posiadanie świadomości zadań i powinności dyrektora szkoły/placówki, celowości działania oraz potrzeb wszystkich podmiotów (interesariuszy) zaangażowanych w życie szkoły/placówki.

5. Znajdowanie obszarów do wprowadzania zmiany oraz zarządzania zmianą w szkole/placówce na wszystkich jej etapach.

6. Komunikowanie się z innymi mające na celu budowanie porozumienia i utrzymywania relacji, umiejętność słuchania i dawania konstruktywnych informacji zwrotnych.

7. Spojrzenie z dalszej perspektywy z uwzględnieniem kontekstu społecznego. 

Dział: Kompetencje