Lista:

1. Efektywne nauczanie.

2. Budowanie zespołu krytycznych nauczycieli.

3. Tworzenie przestrzeni do uczenia się na błędach.

4. Wykorzystywanie danych w procesie podejmowania decyzji

5. Budowanie treści nauczania w oparciu o podstawę programową.

6. Rozwijanie uczenia się i nauczania w oparciu o wiedzę na temat nowych paradygmatów, teorii pedagogicznych, wiedzy z obszaru neuronauk, efektywnych strategii oraz skutecznej informacji zwrotnej do budowania efektywnego środowiska dla uczenia się.

7. Planowanie procesu doskonalenia uczenia się i nauczania w oparciu o analizę dowodów uczenia się uczniów.

8. Tworzenie przestrzeni dla samodzielnego uczenia się uczniów.

9. Organizowanie procesów edukacyjnych opartych na współpracy i wzajemnym uczeniu się.

10. Zarządzanie szkołą jako organizacją uczącą się.

 


Definicja:

1. Nauczanie ukierunkowane na rozwój uczniów, ukazujące każdemu uczniowie jego postęp.

2. Tworzenie zespołu nauczycieli umiejących refleksyjnie przyglądać się własnym działaniom, analizować ich przebieg i efekty, modyfikować je w razie potrzeb

3. Budowanie atmosfery otwartej na przyznawanie się do błędów, wykorzystywanie ich do rozwijania profesjonalnych kompetencji

4. Świadome budowanie profesjonalizmu w oparciu o dane, podejmowanie decyzji na podstawie konkretnych faktów (pomijanie intuicyjnych przekonań)

5. Budowanie przekonania o wartości dobrego programu nauczania dla skuteczności procesu edukacyjnego, spójności pomiędzy poszczególnymi etapami i sukcesu ucznia.

6. Budowanie świadomości, że nauka o procesach edukacyjnych powinna mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole

7.Budowanie przekonania, że wartościowe dla profesjonalnego rozwoju nauczyciela i rozwoju uczniów ważne jest przyglądanie się widocznym dowodom uczenia się, wykorzystywanie ich do modyfikowania warsztatu pracy.

8. Rozumienie, że uczenie się polega na zaangażowaniu ucznia, a także na jego świadomym i samodzielnym podejmowaniu decyzji dotyczących uczenia się.

9. Dostrzeganie wartości społecznego wymiaru procesu uczenia się, umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.

10. Umiejętność budowania organizacji uczącej się i wykorzystywania w tym procesie potencjału wszystkich podmiotów.

 

Dział: Kompetencje