Lista:

1. Budowanie polityki wsparcia dla procesów demokratyzacji szkoły.

2. Współpraca międzysektorowa.

3. Edukacja oraz informowanie społeczności lokalnych.

4. Włączanie rodziców w codzienne funkcjonowanie szkoły.

5. Strategie budowania wizerunku szkoły.

 


Definicja:

1. Tworzenie optymalnych warunków rozwoju szkoły jako instytucji o wysokim stopniu inkluzyjności

2. Współpraca pomiędzy podmiotami funkcjonującymi we wszystkich sektorach gospodarki narodowej, a w przypadku sektora publicznego – również na wszystkich poziomach władzy.

3. Kształtowanie opinii społeczności lokalnej w zakresie polityki oświatowej (w szczególności na temat zmian w oświacie oraz priorytetów edukacyjnych ).

4. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z rodzicami w celu wzbogacania oferty szkoły oraz wspólnego działania na rzecz środowiska lokalnego.

5. Konstruowanie strategii wizerunkowej szkoły / placówki poprzez odpowiednie komunikowanie – wykorzystując media instytucjonalne i media własne -otoczeniu wewnętrznemu i zewnętrznemu o prowadzonej działalności. Świadome zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział: Kompetencje