Lista:

1. Myślenie strategiczne.

2. Zdolność do podejmowania decyzji i działania zgodnie z przepisami prawa i zasadami finansów publicznych.

3. Budowanie systemu zarządzania szkołą opartego na współpracy.

4. Krytyczna analiza danych.

 


Definicja:

1. Jest to zdolność wyboru celu oraz wykorzystania zasobów w perspektywie długofalowej. Jest to umiejętność oceny aktualnej sytuacji i porównania ją z tym, co wydarzy się w przyszłości.

2. Jest to świadomość kształtowania organizacji szkolnej w oparciu o regulacje prawne i zgodnie finansów publicznych.

3. Zdolność dyrektora do podejmowania decyzji zarządczych z uwzględnieniem wartości interesariuszy szkoły.

4. Podejmowanie decyzji zarządczych oparte na rzetelnej analizie dostępnych danych oświatowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział: Kompetencje