Lista:

1. Rozwój samoświadomości w roli liderskiej.

a) Świadomość roli liderskiej i siebie w tej roli.

b) Korzystanie z informacji zwrotnej.

2. Gotowość do uczenia się i rozwoju.

3. Planowanie własnego rozwoju.

4. Korzystanie ze wsparcia innych w rozwoju.

5. Poszerzanie perspektywy.

6. Motywacja wewnętrzna i energia.

a) Automotywacja.

b) Równowaga praca - życie osobiste.

c) Radzenie sobie ze stresem.

7. Refleksyjność.

 


Definicja:

1. Świadomie podejmuje liderską rolę opierając się na swoim potencjale i adekwatnym obrazie swoich mocnych stron i ograniczeń.

2. Rozwija się w sposób konsekwentny i skuteczny – oparty na świadomości własnych potrzeb rozwojowych.

3.Planuje swój rozwój i uznaje planowanie rozwoju za ważny element pełnienia roli przywódcy edukacyjnego. Określa swoje cele rozwojowe w odniesieniu do wizji rozwoju szkoły.

4. Współpracuje z innymi na rzecz własnego rozwoju.

5. Jest świadomy swojej roli w kontekście współczesnych wyzwań w zarządzaniu szkołą (w szczególności warunków funkcjonowania szkoły, ciągłego charakteru zmian; tworzenia społeczeństwa wiedzy; globalizacji).

6. a) Pracuje i rozwija się korzystając ze swojej energii i motywacji wewnętrznej.

b) Równoważy pracę z życiem osobistym zgodnie z własnymi potrzebami.

c) Podejmowanie skutecznych wysiłków poznawczych, emocjonalnych, behawioralnych – dla zredukowania odczucia stresu i odzyskania kontroli nad własnym życiem.

7. Dokonuje nieustannej analizy i refleksji wszystkich tematów, zadań i case’ow podczas trwania „kursu/studiów”.

 

Dział: Kompetencje
Więcej w tej kategorii: Kompetencje - obszar V »