Magdalena Swat – Pawlicka 

EKSPERTKA, TRENERKA

Nauczycielka języka polskiego w szkole gimnazjalnej i średniej. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka prowadząca warsztaty dla Rad Pedagogicznych i dyrektorów szkół z zakresu metodyki nauczania, w szczególności oceniania kształtującego oraz diagnozy i ewaluacji szkoły. Pracowała w zespole programu "PISA Polska" jako koder i członek zespołu tworzącego raport PISA 2009. Od marca 2010 roku była pracownikiem Instytutu Badań Edukacyjnych /marzec 2010 - grudzień 2010 - Pracownia Badań Dydaktyk Przedmiotowych, od stycznia 2011 Pracownia Narzędzi Dydaktycznych/. Z zamiłowania historyk literatury zajmujący się wyobraźnią tanatyczną współczesnych twórców.