Laura Piotrowska

TRENERKA

Absolwentka wydziału historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim.  Nauczycielka  dyplomowana historii i wos. Pomysłodawczyni utworzenia w Poznaniu pierwszego przedszkola waldorfskiego. Członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO) oraz Stowarzyszenia Edukacyjnego Wolna Szkoła Waldorfska. 

Ukończyła szkolenia trenerskie I i II stopnia  prowadzone przez  Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) i  Wszechnicę  Jagiellońską oraz roczną szkołę coachingu w ramach projektu „Narzędzia Coachingowe dla Kadr Oświaty”.  

Od 2000 roku trenerka programu „Szkoła Ucząca Się” realizowanego  przez   Fundację  Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych na temat oceniania kształtującego, metody projektu, współpracy w zespołach nauczycielskich, koncepcji pracy szkoły, autoewaluacji i procedur wprowadzania zmiany.  Od 2009 roku w programie  Nadzór Pedagogiczny -System Ewaluacji Oświaty (NPSEO) realizowanym  przez Uniwersytet Jagielloński przygotowuje pracowników kuratoriów oświaty do prowadzenia ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek.  Współpracowała  z ORE w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (ORE)” prowadząc szkolenia   dla kandydatów na szkolnych organizatorów rozwoju oświaty (SORE) oraz jako ekspert w realizacji ofert szkoleniowych.  Od 2012 roku jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Liderów Oświaty (SPLO) prowadzonych przez CEO we współpracy z Collegium Civitas w Warszawie.  

W pedagogice interesują ją czynniki zapewniające uczniom optymalne możliwości uczenia się na wielu różnych poziomach (zorganizowane środowiska ucznia się).  

W czasie poza-szkoleniowym uprawia  sporty: kajaki w lecie, narty w zimie, a całorocznie jogę i nordic walking.  Uwielbia  jeziora w północno – zachodniej Polsce, sale kinowe i czytanie książek  w czasie podróży pociągami. W chwilach wolnych przygotowuje wegetariańskie dania.