Maciej Śliwa

TRENER

Historyk, od ponad 20 lat nauczyciel w liceum i gimnazjum (historia, wos, podstawy przedsiębiorczości), pracownik Instytutu Spraw Publicznych UJ. W latach 1998-2002 zastępca prezydenta miasta Zabrze, w tym zarządzający sprawami oświatowymi. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych, m.in.: trener praw człowieka Amnesty International (opiekun Szkolnej Grupy nr 1 AI przy ZSO nr 12 w Zabrzu), trener Stowarzyszenia „Ekspedycja w głąb kultury”, sędzia Polskiej Federacji Scrabble, członek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Od 2010 roku trener w „Programie wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.