Agnieszka Arkusińska

TRENERKA

Specjalista ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad 20 lat pracowała w szkole (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie), dyrektorka gimnazjum, doradczyni metodyczna w zakresie historii i wos-u, trenerka z 15.letnim stażem. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów, jest także mentorką na kursach internetowych.

Od roku 2009 członkini zespołu i trenerka w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”, który jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Uniwersytet Jagielloński i Erę Ewaluacji. 

Od roku 2012 prowadzi szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Od 2014 r. trenerka w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek” realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński i Ośrodek Rozwoju Edukacji.