Beata Domerecka

EKSPERTKA, TRENERKA

W latach 1997 – 2012 dyrektorka szkoły, obecnie członkini zespołu projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III", ekspertka w projekcie „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem drugiego i czwartego etapu edukacyjnego”, mentor oraz dyrektor – konsultant na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty (CEO, PAFW, OSKKO, Collegium Civitas w Warszawie), współautorka poradnika o nowych ramowych planach nauczania dla dyrektorów szkół podstawowych, autorka wielu publikacji na temat zmian w oświacie.