Tomasz Kołodziejczyk

EKSPERT

Socjolog, trener treningu interpersonalnego PTP, współautor programów profilaktyczno-wychowawczych „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na agresję”. Od wielu lat współpracuje ze szkołami wspierając je w tworzeniu całościowych programów wychowawczych a także dotyczących profilaktyki uzależnień czy przemocy. Konsultuje społeczności szkolne, dyrektorów i nauczycieli w sprawach związanymi z problemami wychowawczymi, trudnościami w relacjach nauczyciel-uczeń  (np. trudnościami  z utrzymaniem dyscypliny w klasie) czy uzależnieniami.  Zajmuje się także coachingiem nauczycielskim.