Jarosław Durszewicz

EKSPERT, TRENER

Nauczyciel, 7 lat na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w zespole z przedszkolem, 9 lat na stanowisku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy w zespole z Bydgoskim Gimnazjum Klasycznym. Autor innowacji i eksperymentu pedagogicznego realizowanego wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Od roku 2009 członek zespołu i trener w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego  i oceny jakości pracy szkoły”. Doktorant w  Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.