Prowadzone diagnozy/ wywiady w ramach projektu

poniedziałek, lipca 01, 2013 dodane przez: Anna Karkowska

W czerwcu 2013 r. została przeprowadzona ankieta wśród dyrektorów szkół/ placówek oświatowych w Polsce. Do Diagnozy zostali zaproszeni wszyscy dyrektorzy Szkół. Za pośrednictwem ankiety elektronicznej dyrektorzy/ki kategoryzowali swoje kompetencje przywódcze. 200 dyrektorów/rek zgłosiło chęć udziału w dalszym etapie mającym na celu diagnozę kompetencji przywódczych dyrektorów/-ek szkół/ placówek w Polsce.

Przed realizacją wywiadu prosiliśmy o zapoznanie się z listą kompetencji przywódczych (pochodzących z ankiety, którą wypełniali dyrektorzy w formie on- line) i wybranie spośród nich 10, które najwyżej cenią (oceniają za najbardziej przydatne) i 10 które uznali za najmniej przydatne w pracy na stanowisku dyrektora/ki szkoły. Ponadto prosiliśmy również o wskazanie 10 kompetencji, które uważają za swoją mocną stronę oraz 10, które stanowią słabszą stronę. Powyższa kwestia była punktem wyjścia do wywiadu.

Seminarium Grupy Liderskiej Kwiecień 2013

czwartek, kwietnia 25, 2013 dodane przez: Anna Karkowska

W dniach 24-25 kwietnia 2013 r. w Krakowie odbyło się seminarium Grupy Liderskiej z udziałem wybranych autorytetów w dziedzinie oświaty z całej Polski. Tematyką spotkania było określenie i zarazem przybliżenie obszarów doskonalenia kompetencji dyrektorów/ -ek szkół/ placówek.

   Spotkanie miało na celu:
  • określenie definicji wybranych 6 obszarów doskonalenia Dyrektorów Szkół:
   1. Przywództwo w szkole/placówce
   2. Zarządzanie jakością kształcenia
   3. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
   4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
   5. Zarządzanie strategiczne w kontekście społecznym, prawnym i ekonomicznym
   6. Zarządzaniem własnym rozwojem zawodowym
   7. Przywództwo w praktyce- studia przypadku