Liderzy

Jacek Pyżalski

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez: Anna Karkowska

Jacek Pyżalski - LIDER pedagog, doktor habilitowany .  Obecnie profesor nadzwyczajny na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) oraz adiunkt Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Uczestnik i koordynator ok. 50 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami warunków pracy nauczycieli (w tym relacji pracowniczych), dobrostanu psychospołecznego nauczyciela (także promocji zdrowia nauczycieli), radzenia sobie nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz konstruktywnego i dysfunkcjonalnego wykorzystania nowych mediów. Autor książki „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie”(2007) oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” ( 2011). Współredaktor książek "Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli" (2010) - na podstawie reprezentatywnych badań polskich nauczycieli oraz Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (2007). Więcej informacji na www.jacekpyzalski.pl

Jacek Rudnik

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez: Anna Karkowska

Jacek Rudnik – LIDER wieloletni dyrektor szkoły, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, wykładowca z zakresu prawa oświatowego i organizacji pracy szkoły, konsultant projektów aktów prawnych wydawanych przez MEN, mentor i moderator CEO
w programach Cyfrowa szkoła i Aktywna Edukacja. Od 2009 roku ekspert i konsultant w ramach projektów systemowych realizowanych przez MEN i ORE w tym m.in.:
• uczestnictwo w grupie liderskiej projektu Przywództwa, której zadaniem było  przygotowanie koncepcji kształcenia, doskonalenia i wsparcia dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz warunków merytorycznych jej wprowadzenia;
• współautorstwo „Poradnika dla dyrektorów gimnazjum – Ramowe plany nauczania”, wyd. ORE, 2012;
• recenzent poradnika dla samorządów i dyrektorów: „Status dyrektora szkoły ” – Andrzej Pery, wyd. ORE, 2012.;
• przygotowanie materiałów oraz scenariuszy szkoleń w projekcie realizowanym przez ORE
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”;
• ekspert i recenzent scenariuszy szkoleń dla JST w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym i regionalnym, którego celem jest wzmocnienie strategicznej roli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania oświatą”.

Autor publikacji na temat przepisów prawa i organizacji pracy szkoły w prasie oświatowej m.in.: „Prawo o świetlicy”, „O regulaminach słów kilka”, „Odpowiedzialność materialna nauczycieli”, „Ramowe plany nauczania – Odsłona druga”, „Zamieszanie wokół godziny "karcianej".

Wiesław Włodarski

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez: Anna Karkowska

Wiesław Włodarski (ur. 1955r.) – LIDER dyrektor L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie od 1996 r.
Od 2002 r. wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie i Marketing w Oświacie w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Autor książek Jak skutecznie kierować radą pedagogiczną. Municipium 2007 oraz Matematyka. Repetytorium dla maturzysty. Difin, 2010. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich. W roku 2007 uzyskał tytuł Nauczyciel Roku.