Liderzy

Kinga Baranowska

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez: Anna Karkowska

Kinga Baranowska - LIDER Ekspert w dziedzinie HR i zarządzania. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako konsultant i trener w pracy z kadrą menedżerską wiodących firm w Polsce. Specjalizuje się w tematyce zarządzania zespołem, komunikacji wewnętrznej, zarządzania zmianą oraz efektywnością szkoleń.

Jan Fazlagić

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez: Anna Karkowska

Dr hab. Jan Fazlagić LIDER –  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz AFIBV, pełnomocnik Rektora ds. Badań i Rozwoju AFIB Vistula. Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce, Autor pierwszego w Polsce doktoratu (2001) i pierwszej w Polsce rozprawy habilitacyjnej dotyczących zarządzania wiedzą w oświacie. Współautor wielu ekspertyz dla firm i instytucje sektora publicznego. Stypendysta dwóch prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006-2007) oraz Marie Curie Research Fellowship (2002-2003). Stworzył pierwszy w Polsce raport o kapitale intelektualnym uczelni (2004). Prowadził wiele szkoleń i warsztatów m.in. dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, UM w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i innych.

Katarzyna Czayka-Chełmińska

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez: Anna Karkowska

Katarzyna Czayka-Chełmińska - LIDER Psycholożka, trenerka umiejętności społecznych, mediatorka rodzinna. Kieruje Programem Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Szkołę Liderów. Jest współautorką stosowanej w nim metodologii tutoringu – indywidualnego wspierania w rozwoju liderów społecznych. Wiceprezeska Stowarzyszenia Szkoła Liderów i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; współzałożycielka i do 2010 r. prezeska zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych; członkini Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przywództwa. Prowadzi szkolenia i superwizje dla trenerów, spotkania i mediacje społeczne, wspiera w rozwoju organizacje pozarządowe i ich liderów.