Liderzy

Jarosław Kordziński

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez: Anna Karkowska

Jarosław Kordziński - LIDER Niezależny ekspert w zakresie zarządzania edukacja. Specjalista z zakresu prawa oświatowego, zarządzania jakością pracy szkoły oraz skutecznych metod zarządzania placówkami oświatowymi. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni. Stały współpracownik miesięcznika „Dyrektor Szkoły” oraz „Raport Dyrektora Szkoły”. Autor i redaktor publikacji aktualizowanych dla kadr zarządzających oświatą, między innymi: „Skuteczne zarządzanie szkoła podstawową i gimnazjum”, „Praktyczne zarządzanie liceum profilowanym i szkoła zawodową”, „Praktyczny poradnik mierzenia jakości pracy szkoły” oraz autor m.in. książek: „Po co szkole regulamin”, „Hospitacja inaczej”, „Marketing edukacyjny” czy „Zarządzanie rozwojem szkoły”. Autor szkoleń internetowych z zakresu zarządzania szkołą dla nauczycieli umieszczonych na portalu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz poradników elektronicznych dla nauczycieli wydawanych przez Wydawnictwo Verlag Dashofer. Współpracownik portali internetowych dl nauczycieli WSiPnet, EDUINFO oraz Scholaris. Autor, organizator i realizator licznych szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli.

Materiały dla Liderów

-

Zostały udostępnione na platformie: doskonaleniewsieci.pl

Zachęcamy do lektury!


 

Przedstawiamy Liderów w projekcie:

Obszar

Lider

I

PRZYWÓDZTWO W SZKOLE/PLACÓWCE

mgr Jarosław Kordziński

mgr Wiesław Włodarski

mgr Jacek Rudnik

II

ZARZĄDZANIE UCZENIEM SIĘ

dr Roman Dorczak

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

dr Jakub Kołodziejczyk

dr Jacek Strzemieczny

mgr Dorota Obidniak

III

POLITYKA OŚWIATOWA – DYREKTOR JAKO LIDER W ŚRODOWISKU LOKALNYM SZKOŁY/PLACÓWKI

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

mgr Iwona Sobka

IV

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

mgr Andrzej Pery

mgr inż. Elżbieta Walkowiak

mgr Ewa Dudek

mgr Ryszard Sikora

V

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM, PRAWNYM i EKONOMICZNYM

mgr Szymon Więsław

dr Antoni Jeżowski

mgr Andrzej Jasiński

mgr Emilia Kowalczyk- Rumak

VI

ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM ZAWODOWYM

mgr Katarzyna Czayka- Chełmińska

mgr Przemysław Wantuch

dr hab. Jan Fazlagić

VII

PRZYWÓDZTWO W PRAKTYCE – STUDIA PRZYPADKÓW

mgr Kinga Baranowska

  

Strona 5 z 5