Poszukujemy ekspertów

wtorek, września 10, 2013 dodane przez: Anna Karkowska

Informujemy o konkursie na ekspertów - osób, które będą dalej pracować nad wypracowaną przez Liderów koncepcją obszarów kompetencji przywódczych. W związku z tym ogłoszony został ponownie przetarg na 9 części (9 ekspertów), tj.:

Część I (Polityka oświatowa)
Część II (Polityka oświatowa)
Część III (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
Część IV (Zarządzanie strategiczne)
Część V (Zarządzanie strategiczne)
Część VI (Zarządzanie strategiczne)
Część VII (Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym)

Link do przetargu: przetargi.adm.uj.edu.pl/pliki_z_formularza/siwz3586.pdf
Bardzo proszę o przekazanie informacji o przetargu ew. zainteresowanym osobom, dysponującym adekwatnymi kompetencjami. Ze swojej strony jesteśmy w pełnej dyspozycji do pomocy przy składaniu i kompletowaniu ofert.

Dział: Przetargi