Relacja ze spotkania regionalnego w Poznaniu 29 czerwca

piątek, lipca 10, 2015 dodane przez:

29 czerwca 2015 roku w Collegium Iuridicum Novum (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu odbyło się Spotkanie Regionalne w ramach programu Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek".

Spotkanie otworzyła Wielkopolska Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. Następnie koordynator projektu dr Roman Dorczak omówił jego kluczowe kwestie i główne założenia.

Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zespołów szkół i placówek wspierających pracę szkół.

Uczestnicy wzięli udział w sesjach merytorycznych prowadzonych przez trenerów projektu: Agnieszkę Arkusińską, Bogusławę Bębnik, Beatę Domerecką, Jarosława Durszewicza, Dorotę Kuleszę, Laurę Piotrowską, Marzenę Siejewicz, Ewę Stoecker, Janinę Stojak, Macieja Śliwę Piotra Tałana i Roksanę Ulatowską.

Celem tej części zajęć była refleksja nad istotnymi elementami procesu uczenia się w kontekście zadań dyrektora szkoły, pogłębienie wiedzy na temat strategii efektywnego uczenia się i refleksja nad rolą dyrektora w tworzeniu społeczności uczącej się.

Dział: Wydarzenia