Przemysław Wantuch

LIDER 

Absolwent Politechniki Poznańskiej, nauczyciel fizyki, matematyki, informatyki, dyrektor szkół różnych typów, dyrektor Wydziału Edukacji w powiecie, ekspert Związku Powiatów Polskich. Opracował  metodologię wyznaczania wartości wag w algorytmie podziału subwencji oświatowej.  Pełni funkcję eksperta ORE w projekcie dotyczącym doskonalenia strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym. Recenzował opracowania dotyczące strategii oświatowych samorządów. Prowadził zajęcia z doradztwa oświatowego na Wydziale Studiów edukacyjnych UAM Poznań (2004-2007). Jest autorem  badań dotyczących monitorowania pracy szkół na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego (2012) i prelegentem na wielu konferencjach realizowanych przez i na zlecenie ORE.