Ryszard Sikora  

LIDER

Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSKKO, konsultant projektów aktów prawnych wydawanych przez MEN. Uczestnik programów TERM IAE , TEMPUS, KREATOR. Od 2008 ekspert w programach i projektach systemowych realizowanych przez MEN i ORE dot. nadzoru pedagogicznego, wdrażania podstawy programowej oraz wspomagania szkół. Edukator kadry kierowniczej oświaty, wykładowca z zakresu prawa oświatowego i organizacji pracy szkoły - współpracownik wielu ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli i UJ. Autor poradników dla dyrektorów szkół dot. spraw kadrowych i organizacji pracy szkół oraz wielu artykułów dot. spraw oświatowych publikowanych w czasopismach oświatowych.