Grażyna Bartkowiak

EKSPERTKA

Dr hab. nauk humanistycznych Akademii, jest specjalistą w zakresie psychologii zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Problematyką   zarządzania w służbie zdrowia i  komunikacji interpersonalnej zajmuje się od kilkunastu lat. Jest autorką dwunastu  książek i ponad  dwustu artykułów, z których przeważająca część poświęcona jest psychologii zarządzania, problematyce zarządzania zasobami ludzkimi, etycznym aspektom   zarządzania, kompetencjom kierowniczym, procesom komunikacji w organizacji, wdrażaniu zmian w organizacji, motywowaniu do efektywnej pracy, a także problematyce uczenia się i zarządzania wiedzą w organizacji. Od kilkunastu lat kieruje projektami badawczymi realizowanymi w ramach  grantów ministerialnych,  międzyuczelnianych projektów prowadzonych przez środowisko akademickie i środowisko praktyków gospodarczych. Zdobywała doświadczenia w ośrodkach akademickich,  przemysłowych i  zakładach opieki zdrowotnej,  w Stanach Zjednoczonych, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Poza pracą dydaktyczną, szkoleniową i naukowo badawczą prowadzi zaangażowaną działalność konsultingową jako kierownik i współtwórca szeregu konsultingowych programów w zakresie optymalizowania zarządzania zasobami ludzkimi w zróżnicowanych formach i typach organizacji,  weryfikując w  praktyce posiadaną wiedzę. Jako uczestnik i prelegent konferencji międzynarodowych publikuje swoje opracowania zagranicą.