Andrzej Jasiński

LIDER

Do 2010 roku nauczyciel i dyrektor szkoły, od 2010 pracownik ORE, koordynator projektów dotyczących wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół organizacji nauczania sprzyjającej realizacji celów ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.