Beata Jałocha

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez:

Beata Jałocha - EKSPERT jest pracownikiem naukowym i wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zarządzania w sektorze publicznym, zarządzania projektami, projektyzacji społeczeństwa.