Rafał Otręba

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez:

Rafał Otręba - EKSPERT Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Jego dociekania badawcze, pogłębione w rozprawie doktorskiej oraz publikacjach naukowych, związane są z zarządzaniem organizacją szkolną, w szczególności zarządzaniem strategicznym. W 2007 roku był członkiem pilotażowego projektu „Egzamin gimnazjalny z języka obcego”. W latach 2008 - 2010 prowadził zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu z zakresu zarządzania strategicznego w placówkach oświatowych. Jest ekspertem z listy MEN w sprawach awansu zawodowego nauczycieli. Szkoli dyrektorów szkół w zakresie ewaluacji wewnętrznej; prowadzi kursy dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka niemieckiego.