Aleksandra Mikulska

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez:

Aleksandra Mikulska - EKSPERT

• doświadczony dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. J. Piłsudskiego z klasami integracyjnymi
• absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty oraz Akademii Przywództwa Liderów Oświaty
• w swojej szkole od lat stosuję nowoczesne metody nauczania i zarządzania czego efektem są sukcesy uczniów- oprócz wyników nauczania ( wbrew powszechnej opinii o możliwościach uczniów z niepełnosprawnościami)-  zawsze w wysokich staninach (7,8,9), osiągnięcia uczniów w konkursach (również międzynarodowych- np. II miejsce w światowych eliminacjach konkursu Odyseja Umysłu w USA), a także ciągły rozwój palcówki (co roku otwieramy nowe klasy)
• dzięki wprowadzeniu partycypacyjnego modelu zarządzania opartego na wspólnie ze wszystkimi podmiotami społeczności szkolnej wypracowanymi wartościami, wizji i misji wdrożyłam wiele zmian (m.in. ocenianie kształtujące, obserwacje koleżeńskie, coaching nauczycielski i rówieśniczy, nowatorski w skali kraju projekt nauczania dzieci z Zespołem Downa w szkole ogólnodostępnej)
• dzielę się dobrymi praktykami – zwłaszcza z zakresu wdrażania zmian podczas ogólnopolskich spotkań oświatowych (np. kongresów OSKKO)
• jestem dyrektorem- konsultantem i mentorem w kursach internetowych Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty
• uczestniczyłam w  projektach unijnych (np. projekcie systemowym realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- w charakterze eksperta oraz dyrektora szkoły pilotażowej