Barbara Łatka

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez:

Barbara Łatka - EKSPERT Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny  w Krakowie (specjalność prawo gospodarcze), studia magisterskie na kierunku filologia polska, Uniwersytet Jagielloński. Obecnie dyrektor niepublicznej placówki oświatowej akredytowanej w zakresie szkoleń językowych, zawodowych i ogólnorozwojowych przez Śląskiego Kuratora Oświaty i agencji zatrudnienia. Wykładowca przedmiotów ekonomicznych, prawa gospodarczego, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, trener i coach biznesu. Udział w realizacji projektów finansowanych przez EFS i Komisję Europejską. Autorka skryptów z zakresu biznesu oraz programów nauczania szkoleń biznesowych, zawodowych i umiejętności miękkich.