Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez:

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś - EKSPERT Adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka kierunków: zarządzania i marketingu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka licznych publikacji z zakresu samorządu terytorialnego, marketingu politycznego oraz szeroko rozumianej polityki społecznej m.in. Marketing polityczny w regionie, UJ Kraków 2011; Regionalne elity polityczne w Polsce, UJ Kraków 2013; Reprezentacja czy partycypacja- rola współczesnego lidera społecznego, w: A. K. Piasecki (red.), Lider społeczny XXI wieku, UP, Kraków 2013; Polityczne uwarunkowania świadczenia usług społecznych, w: B. Iwankiewicz – Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce 2012, Szczecin 2012; Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna” 3/2013, MSAP, Kraków 2013; Polityczne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Polski, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu”, Wyd. WSO-WLąd, Wrocław 3/2013.
W projekcie zajmuje się wzmacnianiem systemu zarządzania oświatą poprzez wypracowanie rozwiązań w zakresie kształcenia kadry kierowniczej szkół/placówek w kontekście funkcjonowania w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym, administracją rządową, instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz z sektorem prywatnym.