Monika Sztolpa

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez:

Monika Sztolpa - EKSPERT Psycholog, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada różnorodne doświadczenie w pracy w szeroko pojętej oświacie, praktykę zawodową rozpoczęła w Szkolnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gdańsku, często prowadzi zajęcia w CKU w Gdańsku i na UG, prowadzi programy akredytowane przez ORE (m.in. Golden Five).  Współpracowała z instytucjami pozarządowymi i samorządowymi w zakresie organizowania nauki i warunków rozwoju uczniów (między innymi: PCPR, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, MOPS). Wieloletni wiceprezes Fundacji Odyssey of the Mind Polska, w ramach której dbała o merytoryczną wartość programu stymulowania kreatywności u uczniów i nauczycieli, między innymi poprzez prowadzenie wielu szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów placówek.