Beata Szynalska-Skarżyńska

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez:

Beata Szynalska-Skarżyńska - EKSPERT Psycholog od 1988, wydz. Pedagogiki i Psychologii, UŚ Katowice; studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, AWF Katowice 1996; studia podyplomowe z  zakresu nauk o rodzinie ATK Warszawa 1998, edukator Nowej Szkoły 2001, nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny ds. wychowania WOM Katowice 1996 – 2002, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji 2012. Od 1994 prowadzę szkolenia na terenie całego kraju z nauczycielami.  Pracowałam w wielu firmach edukacyjnych m. in.: EKO-TUR w Warszawie, Librus Katowice,  AKTIN Sosnowiec, Kreatywna Edukacja Katowice, Oświata Katowice, Pro Educo Katowice, Centrum Szkoleniowe A – Z Legionowo. Prowadzę zajęcia z zakresu umiejętności psychologicznych nauczycieli, prowadzę grupy superwizyjne dla nauczycieli, szkolenia umiejętności dydaktycznych – kreatywne nauczanie, dostosowanie wymagań edukacyjnych, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem trudnym, agresywnym, niedostosowanym,  zajęcia z arteterapii. Pracuję również w szkole, aby mieć kontakt z uczniami - prowadzę zajęcia i wiem, że dzisiejszy uczeń potrzebuje nowej szkoły, dostosowanej do aktualnej rzeczywistości. Zainteresowałam się projektem, bo wierzę, że tylko szkoła zarządzana przez dyrektora - skutecznego przywódcę może tym oczekiwaniom sprostać.