Jacek Pyżalski

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez:

Jacek Pyżalski - LIDER pedagog, doktor habilitowany .  Obecnie profesor nadzwyczajny na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) oraz adiunkt Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Uczestnik i koordynator ok. 50 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami warunków pracy nauczycieli (w tym relacji pracowniczych), dobrostanu psychospołecznego nauczyciela (także promocji zdrowia nauczycieli), radzenia sobie nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz konstruktywnego i dysfunkcjonalnego wykorzystania nowych mediów. Autor książki „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie”(2007) oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” ( 2011). Współredaktor książek "Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli" (2010) - na podstawie reprezentatywnych badań polskich nauczycieli oraz Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (2007). Więcej informacji na www.jacekpyzalski.pl