Jacek Rudnik

wtorek, stycznia 21, 2014 dodane przez:

Jacek Rudnik – LIDER wieloletni dyrektor szkoły, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, wykładowca z zakresu prawa oświatowego i organizacji pracy szkoły, konsultant projektów aktów prawnych wydawanych przez MEN, mentor i moderator CEO
w programach Cyfrowa szkoła i Aktywna Edukacja. Od 2009 roku ekspert i konsultant w ramach projektów systemowych realizowanych przez MEN i ORE w tym m.in.:
• uczestnictwo w grupie liderskiej projektu Przywództwa, której zadaniem było  przygotowanie koncepcji kształcenia, doskonalenia i wsparcia dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz warunków merytorycznych jej wprowadzenia;
• współautorstwo „Poradnika dla dyrektorów gimnazjum – Ramowe plany nauczania”, wyd. ORE, 2012;
• recenzent poradnika dla samorządów i dyrektorów: „Status dyrektora szkoły ” – Andrzej Pery, wyd. ORE, 2012.;
• przygotowanie materiałów oraz scenariuszy szkoleń w projekcie realizowanym przez ORE
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”;
• ekspert i recenzent scenariuszy szkoleń dla JST w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym i regionalnym, którego celem jest wzmocnienie strategicznej roli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania oświatą”.

Autor publikacji na temat przepisów prawa i organizacji pracy szkoły w prasie oświatowej m.in.: „Prawo o świetlicy”, „O regulaminach słów kilka”, „Odpowiedzialność materialna nauczycieli”, „Ramowe plany nauczania – Odsłona druga”, „Zamieszanie wokół godziny "karcianej".